Άρθρα/Κείμενα

Διαβάστε τα άρθρα και τα κείμενα του Ουρανοπολίτη

Σήμερα, 28η Ὀκτωβρίου ἀδελφοί μου, δέν γιορτάζουμε τυχαία, τόσο τήν Ἁγία Σκέπη, δηλαδή τήν προστασία πού μᾶς παρέχει ἡ Παναγιά μας, ἀπό κάθε κακό, καί τό ΟΧΙ πού βροντοφώναξε ὁ Μεταξάς, στούς Ἰταλούς ὑποψήφιους δυνάστες τῆς πατρίδος μας.


Τό ἒπος, θαῦμα, τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἒχει σχέση μέ ἀνθρώπους πιστούς πού σέβονται τήν Παναγιά μας καί τήν τιμοῦν. Δέν βασίζονται στόν ἑαυτό τους. Δέν ἒχουν ἒπαρση καί ἐγωϊσμό. Ξέρουν ὃτι χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦν νά κουνίσουν οὒτε τό δαχτυλάκι τους. Καί ξέρουν ὃτι, ὃταν μεσιτεύει ἡ Παναγιά, ὁ Χριστός πάντοτε τήν ἀκούει.

Θά μεριμνήσουν καί θά θεραπεύσουν πρῶτα τήν ψυχή μας, ἀλλά καί τό σῶμα μας δέν τό παραμελοῦν διότι εἶναι, (ἢ πρέπει νά εἶναι), ὁ ὑπηρέτης τῆς ψυχῆς μας.

Μέ πίστη, μέ σθένος, μέ πατριωτισμό, φώναξε τό ΟΧΙ. ΟΧΙ δέν παραδίδω τήν Ἑλλάδα μας σέ ἀθέους, σέ βαρβάρους, σέ τυράννους. Ὁ Μεταξᾶς ἢταν ὁ πρῶτος ἣρωας τοῦ '40. Ἦταν ὁ πρῶτος πού δέχτηκε τήν ἐπίθεση τῶν ὑποψηφίων κατακτητῶν.

Ὂρθρου βαθέως, τοῦ παρέδωσαν τό τελεσίγραφο, γιά νά μήν ἒχει χρόνο προετοιμασίας τοῦ στρατοῦ γιά ἂμυνα, γιά νά μᾶς πιάσουν στόν ὓπνο.

Σύμφωνα μέ τήν λογική καί τούς ἀριθμούς καί σέ σχέση μέ τόν σιδηρόφραχτο ἐχθρό, εἲμασταν φτωχοί, ἀνίσχυροι, ἂοπλοι. Εἲχαμε ὃμως, τότε, Κυβέρνηση καί Κυβερνήτη πιστούς καί ἐμψυχωμένους. Καί ἒδιναν ἀπαντήσεις ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὁ λαός μας, ἀδελφοί μου, ξέρει ὃτι, ὃταν κρατᾶ τίς παραδόσεις του, τά ἢθη καί τά ἒθιμά του, εἶναι κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Παναγιᾶς. Καμιά δύναμη τότε δέν μπορεῖ νά τόν καταβάλλει, δέν μπορεῖ νά τοῦ κάνει κακό. Θά πονέσει, θά ματώσει, ἀλλά θά μεγαλουργήσει.

Ὁ Λεωνίδας μέ τούς τριακοσίους, δέν εἶχε καμιά ἐλπίδα, οὒτε νά νικήσει οὒτε νά γλυτώσει τόν θάνατο. Δέν σκέφτηκε ὃμως νά φύγει. Εἶπε στόν ἐχθρό, ὃταν τοῦ ζήτησε νά παραδώσει τά ὃπλα: «Μολών λαβέ», «Ἒλα νά μᾶς πάρεις τά ὃπλα». Ἒτσι ἒμεινε στήν Ἱστορία σάν ἣρωας καί πρότυπο ἀνδρείας.

Αὐτοί πού βασίζονται στά πολεμικά ὃπλα καί νομίζουν ὃτι κατέχουν μεγάλη δύναμη, δέν ξέρουν οἱ ἀνόητοι, ὃτι κανένα ὃπλο δέν μπορεῖ νά βλάψει αὐτούς πού ἡ Παναγιά σκεπάζει.

Πρέπει ὃμως, ἀδελφοί μου, νά ζητήσουμε τήν σκέπη Της. Πρέπει νά προσευχηθοῦμε, πρέπει νά κοινωνοῦμε. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ κυβωτός πού μᾶς προφυλάσσει ἀπό κάθε κακό.

Τό κράτος μας εἶναι μικρό, οἱ κάτοικοι λίγοι, τά πλούτη μας εἶναι ἡ φτώχεια μας, ὁ στρατός μας εἶναι μικρός καί σέ ἀρθμό καί σέ πολεμοφόδια. Πώς μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ τό ἒπος πού ἒγραψε τό '40-'41;

Εἶναι ἀδελφοί μου, ἡ ὀρθόδοξη Ἑλληνική καρδιά πού ἡ Παναγιά τήν ἀκούει καί τρέχει σέ βοήθειά της. Τήν σκέπει καί τήν προστατεύει ἀπό κάθε κακό.

Καί τώρα ἀδελφοί μου, ἒχουμε μεγάλη ἀνάγκη ἀπό τήν σκέπη τῆς Παναγιᾶς μας. Χρόνια τώρα ἀκούγαμε: «μέσα εἶναι μωρέ ὁ ἐχθρός, δέν εἶναι ἒξω». Μέσα στήν χώρα μας ἀσφαλῶς. Διότι ποιός κυβερνάει; Πώς κυβερνάει; Τί φόρους πληρώνουμε; Πόσοι ἀπελπίζονται καί αὐτοκτονοῦν; Εἶναι μέσα στήν χώρα μας ὁ ἐχθρός, ἀλλά εἶναι, ἀδελφοί μου, καί μέσα στόν ἑαυτό μας.

Πρέπει νά θυσιάσουμε κάποια πράγματα, γιά νά ἀποκτήσουμε ἂλλα. «Τά ἀγαθά κόποις κτῶνται». Εἲμαστε σέ δύσκολους καιρούς, ἀδελφοί μου. Μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγιᾶς μας καί σ' αὐτούς τούς καιρούς ἂς δείξουμε τήν πίστη μας, τήν ὑπομονή μας, τήν ἐνεργητικότητά μας. Ἡ Σκέπη τῆς Παναγιᾶς ἂς μᾶς προστατεύει ἀπό κακοδόξους καί ἀθέους. Οἱ δαίμονες πιστεύουν, φρίττουν καί τρέμουν στό ὂνομα τοῦ Χριστοῦ καί στήν θέα τοῦ σταυροῦ. Γιά μᾶς αὐτά εἶναι τά ὃπλα μας. Ἂς τά χρησιμοποιοῦμε κι' ἡ Παναγιά μαζί μας.