Πρόγραμμα Ακολουθιών

Ἱεράς Μονής Παναγίας Πάντων Χαρᾶς και Ἱεράς Μονής Ἁγίου Ἀθανασἰου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Θ.Λειτουργία-Ἁγιασμός εἰς, Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς
3/11/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου 
4/11/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς
Κυριακή 5/11/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
8/11/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
9/11/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π.Χαράς
10/11/2017 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἀπό 8.00μ.μ-12.30π.μ εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου 
Κυριακή 12/11/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς
13/11/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
14/11/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ.Παναγίας Π.Χαράς (Ἄρχεται ἡ Νηστεία καί τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 14 ΝΟΕΜΡΙΟΥ  ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κυριακή 19/11/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
24/11/2017 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἀπό 8.00μ.μ-12.30 π.μ εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς
Κυριακή 26/11/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ.  Παναγίας Π. Χαράς
30/11/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Θεία Λειτουργία- Ἁγιασμός εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
1/12/2017 Παρασκευή βράδυ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἀπό 8.00μ.μ-12.30 π.μ εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς 
Κυριακή 03/12/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
6/12/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
Κυριακή 10/12/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς
15/12/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
Κυριακή 17/12/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
20/12/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου 
22/12/2017 Παρασκευή βράδυ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἀπό 8.00μ.μ-12.30 π.μ εἰς  Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου θά ψαλλοῦν ὁ Ὄρθρος, οἱ Μεγ. Ὧρες τῶν Χριστουγέννων καί ἡ Θ.Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστόμου
Κυριακή 24/1202017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π.Χαράς
25/12/2017 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π.Χαράς 
26/12/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς
27/12/2017  Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου
30/12/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Παναγίας Π. Χαράς
Κυριακή 31/12/2017 Θεία Λειτουργία εἰς Ι.Μ. Ἁγ. Ἀθανασίου