Άρθρα/Κείμενα

Διαβάστε τα άρθρα και τα κείμενα του Ουρανοπολίτη

Συνήθως σήμερα οἱ γονεῖς ἐνδιαφέρονται πιὸ πολὺ για τὴν τροφὴ καὶ τή μόρφωση τὴν κοσμική. Ξένες γλῶσσες, μουσική, χορός, γυμναστική, πάλη, ξιφασκία, πυγμαχία, ποδόσφαιρο. Τὸ παιδὶ εἶναι συνέχεια ἀπασχολημένο, βομβαρδισμένο ἀπὸ γνῶσεις καὶ εἰκόνες, εἰδήσεις καὶ διαφημίσεις....

Περισσότερα...

... Ἂν ὁ θάνατος τῶν ὁσίων εἶναι τίμιος καὶ ἡ μνήμη δικαίου συνοδεύεται ἀπὸ ἐγκώμια, πόσο μᾶλλον τὴν μνήμη τῆς ἁγίας τῶν ἁγίων, διὰ τῆς ὁποίας ἐπέρχεται ὅλη ἡ ἁγιότης στοὺς ἁγίους, δηλαδὴ τὴ μνήμη τῆς ἀειπάρθενης καὶ Θεομήτορος, πρέπει νὰ τὴν ἐπιτελοῦμε μὲ τὶς μεγαλύτερες εὐφημίες...

Περισσότερα...

Ἄλλο καλύτερον δὲν εἶναι εἰς τὴν γυναῖκα ὡσὰν ὅπου νὰ ἔχει ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση. Καί, ἂν τύχει καὶ ἔχει κακὸν ἄνδρα, νὰ ὑπομένει καὶ νὰ εὐχαριστεῖ τὸν Θεὸ περισσότερο ἀπὸ τὶς ἄλλες, διότι ἔχει μισθὸ πολὺν εἰς τὴν ψυχή της καὶ πάντα μὲ γλυκὰ λόγια νὰ τὸν παρηγορεῖ καὶ νὰ στοχάζεται πὼς καὶ αὐτὸς ἀγανακτεῖ καὶ κινδυνεύει τὴν ζωὴ ἡμέρα καὶ νύκτα, διὰ νὰ τὴν φυλάξει...

Περισσότερα...

Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου. Ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης σήμερα, ἀγαπητοί. Ἡμέρα ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας, ἡμέρα φωτισμοῦ καὶ ἁγιασμοῦ, ἡμέρα εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς· ἡμέρα ἀναπλάσεως καὶ ἀνακαινισμοῦ τῶν ψυχῶν μας, ἡμέρα πραγματικὰ μεγάλη καὶ θαυμαστή, ἡμέρα ἐπιφανής.

Περισσότερα...

Ἕνας χρόνος πέρασε! Γίνεται γνωστό ὅτι τό Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στήν Ἱερά Μονή «Παναγία Πάντων Χαρά» θά τελεστεῖ τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας Ἀρχιμ. κυροῦ Προκοπίου Μερτύρη κτίτορος καί καθηγουμένου τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Νά εἲμαστε ὃλοι ἐκεῖ ! ! ! !

Περισσότερα...

Τὸ ἔλεος καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θὰ μᾶς ἀξιώσει σὲ λίγες ἡμέρες νὰ διαβοῦμε στὸ κατῶφλι τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς πνευματικῆς αὐτῆς περιόδου ποὺ ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καὶ τὴν πηγὴ ποὺ ποτίζει ὁλόκληρη τὴν λειτουργική μας ζωή.

Περισσότερα...