Άρθρα/Κείμενα

Διαβάστε τα άρθρα και τα κείμενα του Ουρανοπολίτη

Αλλαγές στο Πρόγραμμα των Ακολουθιών

  

Τετάρτη 15-3-17 στίς 5 - 7.30 μ.μ. προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερά Μονή 'Αγίου Ἀθανασίου.

Πέμπτη 16-3-17 στίς 5 - 7.30 μ.μ. προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερά Μονή Παναγίας Πάντων Χαρᾶς.

Παρασκευή 17-3-17 στίς 6-9 π.μ. προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερά Μονή Παναγίας Πάντων Χαρᾶς.

Παρασκευή 17-3-17 στίς 7μ.μ. Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς Ἱερά Μονή Παναγίας Πάντων Χαρᾶς καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἓως 01.00 π.μ.

Σάββατο 18-3-17 στίς 01.00 Πέρας Ἀγρυπνίας εἰς Ἱερά Μονή Παναγία Πάντων Χαρά.

Κυριακή 19-3-17 στίς 6-10 π.μ. Θεία Λειτουργία, Κήρυγμα, Ἐξομολόγηση εἰς Ἱερά Μονή Παναγίας Πάντων Χαρᾶς.