Πρόγραμμα Ακολουθιών

Ἱεράς Μονής Παναγίας Πάντων Χαρᾶς και Ἱεράς Μονής Ἁγίου Ἀθανασἰου

ΜΑΪΟΣ 2018

1-5-18 Τρίτη 6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ, Αγιασμός εις Ι.Μ. Παναγία Πάντων Χαρά

1-5-18 Τρίτη 6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ, Αγιασμός εις Ι.Μ. Παναγία Πάντων Χαρά

1-5-18 Τρίτη 7.00 μ.μ. – 9.0 μ.μ.
Πανηγ. Εσπερινός εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

2-5-18 Τετάρτη Μεσοπεντηκοστής και Αγ. Αθανασίου 7.00 – 10.00 π.μ.
Πανηγ. Θ/Λ, εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

5-5-18 Σάββατον 6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

6-5-18 Κυριακή της Σαμαρείτιδος 6.30 – 10 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Παναγίας Π.Χ.

8-5-18 Τρίτη 6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Παναγίας Π.Χ.

12-5-18 Σάββατον 6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Παναγίας Π.Χ.

13-5-18 Κυριακή του Τυφλού 6.30 – 10 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

15-5-18 Τρίτη Απόδοσις του Πάσχα με ΑΓΡΥΠΝΙΑ 8.00 μ.μ. έως 12.30 π.μ.
εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

19-5-18 Σάββατον  6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

20-5-18 Κυριακή των Πατέρων Α’ Οίκ. Σύνοδ. 6.30 – 10 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Παναγίας Π.Χ.

21-5-18 Δευτέρα 6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

25-5-18 Παρασκευή  6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου

26-5-18 Ψυχο-Σάββατον 6.30 – 8.30 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Παναγίας Π.Χ.

27-5-18 Κυριακή Πεντηκοστής 6.30 – 10 π.μ.
Θ/Λ εις Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου